dimecres, 27 de juliol del 2011

La Mercè: 25 anys a Castellar de Tost

La Mercè Gallart, també coneguda com "la Baronesa" o com "la Vice", va festejar amb nosaltres els 25 anys que porta VIVINT a Castellar de Tost, el passat dissabte 23.

Aquesta dona, que va comprar la casa (llavors en runes) anomenada cal Joan a l'any 1986, no s'ha cansat mai de recordar-nos a tots que la seva casa es correspon amb el que era l'antic castell de Castellar de Tost, probablement datat del segle XIII.

La Mercè és un dels exemples de gent nou-vinguda que han sabut fer-se seva la vall de Tost, lluitant per unes condicions dignes, dins d'un model sostenible amb el progrés. Si algún dia hi aneu, no deixeu de visitar-la: us ensenyarà tot lo poble!

Aqui veiem a la Mercè, una bellesa de dona, rodejada per les belleses de les seves amigues...
Al sopar, que com és habitual a la zona, no hi va faltar de res...

....i potser erem més de 100 persones benavingudes..Tothom es va acomodar com va poder..


I al final, els regals i la ballaruca...

No tinc massa esperit redactor avui, ja ho veieu, però dels que hi van ser-hi, esperem comentaris..


divendres, 22 de juliol del 2011

Hem al.legat a l' OGAU avui contra la GUIXERA

Aquest mati, aquesta plataforma ha presentat al.legació en la que han participat 263 persones, moltes d'elles aportant els seus coneixements particulars i de la vall de Tost. Intentaré resumir, encara que no és fàcil, perquè hem estat analitzant el projecte d'impacte ambiental presentat per KNAUF a l'OGAU-Lleida, on hem trobat tantes i tantes imprecisions i minimitzacions de que aquest impacte és SEVER en quasi tots els punts següents, tot i que l'empresa els ha qualificat com a impactes compatibles i/o moderats: 1.- Impacte Atmosfèric: El impacte del pols el patirà La Bastida de Tost, Tost, Torà de Tost i els masos de Tost i la C14, per tres raons: i) les voladures ii) el pas de 30 camions diaris i iii) la criba del guix que es fa in-situ per només emportar-se a la planta de Guixers la fracció de partícula que es necessita pel procés.
Knauf diu que mullarà amb aigua el cami però a Tost, amb prou feina tenim aigua per nosaltres, i per això no sabem d'on la treuràn. Knauf diu que no hi haurà contaminació de pols perqué els vents són de llevant a Tost (qué?) i construiràn basses de decantació d'aigua de pluja. És clar que la pluviometria i la direcció del vent que diuen que tenim estàn basades en uns estudis fets a Adrall de 1935 a 1966 (?!). És evident que no es coneixen Tost.2.- Impacte Acústic: Si jo, des de Torà sento les sirenes de posició de les màquines de Castellar que treballen per la pedrera de Comacsa, cóm es pot dir que l'impacte mesurat per ells a 110 dB(A) serà compatible amb les cases que es troben a 100 metres? ...home, que ja en tenim d'experiència...
3.- Impacte Hidrològic: Diu l' estudi de Knauf que aquest por ser sever perqué podria contaminar quimicament els torrents (al menys reconeixen alguna cosa...) però és clar, es deixa de dir que amb les voladures pot desviar-los i per tant, a la Bastida, a cal Collet, a cal Vila, a la Barraca del Serradal i a d' altres llocs de la solana de Tost, ens quedarem sense aigua.4.- Impacte Geotècnic: Ja coneixem qué els ha passat a totes les cases de Castellar amb les voladures de Comacsa: totes estàn esquerdades! Per tant, qué passarà amb les cases de Torà i de la Bastida? qué passarà a l'ermita de St Genis? qué passarà al castell de Calassanç?...ostres que l'impacte de les dinamitades és fort i el nostre patrimoni és molt feble!

5.- Impacte morfològic i sobre les infraestructures: Cóm es pot dir que la única cosa que li passarà a la morfologia de les nostres muntanyes és que baixaràn 20 metres? però, i els talussos que ens deixaràn? i per una altra banda, cóm és que es permet que ens tallin els camins de transhumància i pas de la Bastida a Tost, de Tost a St Genis i de la Bastida a Sauvanyà?

6.- Impacte sobre flora i fauna: L'estudi de Knauf diu que només tenim roures, alzines i alguna esparreguera respecte de la flora i el trencalós, respecte de la fauna. Fals. Tenim espècies gipsícoles protegides i moltes aus, rèptils i amfibis també protegits.

7.- Impacte Socio-Econòmic: Óstres, ens hem gastat una pila de diners en arreglar les cases de la Bastida, Castellar i Torà durant els darrers vint anys i ara ve Knauf a menysprear el valor de les nostres cases i el nostre paisatge i desvaloritzar les nostres finques amb una pedrera que té un benefici de (no us ho perdeu) 30.000 Eur/any! a fé de Dèu que nosaltres movem més diners anuals amb la reconstrucció que estem fent de la vall de Tost, dels camins, dels prats, dels boscos...i la nostra "explotació" és sostenible i admirable perquè és fruit de la nostra passió per casa nostra i la du a terme gent de casa, no de fora!

8.- Impacte visual: Bé, aquesta foto de baix està presa des de l'estudi de Torà de Tost, la primera casa de Torà. La proximitat a les zones d' explotació és prou evident i l'impacte que això provocarà també...no cal dir res més.I després està el tema dels nostres amics 24 hereus de confiança, o com se'ls coneix ara: l'Associació de la Mancomunitat de Tost: St. Germé. Aquestos s'omplen la boca i els estatuts dient que les seves accions les fan en benefici i per la prosperitat dels habitants de Tost....collons, si per regalar-me uns pantalons, m'has de trencar una cama i cobrar l'assegurança...no els vull aquestos pantalons!!

dissabte, 16 de juliol del 2011

El cascall a Tost

El cascall, Papaver Somniferum, ja l'utilitzava la meva padrina amb mi quan era un bebe (bastant donat pel sac, per cert) si no volia dormir.

Bullia el cascall i amb un drap de cotó net, embolicava un troç de pa sucat amb llet i sucre, que després mullava amb l' aigua de cascall. El resultat era un bebe que s'entretenia amb aquell munyó de roba mullat dolç, deixava de plorar, i s'adormia de seguit.
Aquestes fotos les he pres a Tost. El cascall és comú i la gent del lloc el sap utilitzar amb prudència...en especial el Joan, que m'ha aconsellat que si no puc dormir per això de la Guixera, pensi en el cascall...uhmm...no sé.

dilluns, 4 de juliol del 2011

La Guixera de KNAUF a punt d'aprovar-se

Molt a pesar nostre, aqui teniu la sol.licitud de KNAUF per portar endavant la famosa guixera a la vall de Tost.....10 cops més gran que Comacsa, aquesta que veieu a la foto...costa de creure que no la poguem parar....
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud d'autorització ambiental relativa al projecte i estudi d'impacte ambiental d'una activitat extractiva al terme municipal de Ribera d'Urgellet (exp. LA-2010/0036). (Pàg. 35387)

ANUNCI

d'informació pública sobre una sol·licitud d'autorització ambiental relativa al projecte i estudi d'impacte ambiental d'una activitat extractiva al terme municipal de Ribera d'Urgellet (exp. LA-2010/0036).

En compliment del que disposa l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, se sotmet a informació pública el projecte i l'estudi d'impacte ambiental d'una activitat extractiva, promoguda per Knauf, GMBH al terme municipal de Ribera d'Urgellet (exp. LA-2010/0036).

El projecte i l'estudi d'impacte ambiental està a disposició del públic, en hores d'oficina, a les dependències de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat, carrer Clot de les Monges, 6 -8, durant el termini de 30 dies. Dins d'aquest termini s'admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Lleida, 15 de juny de 2011

M. Dolors Tella Albareda

Directora dels Serveis Territorials a Lleida

diumenge, 3 de juliol del 2011

Núria Pubill: una campiona descendent de Tost

Estem orgullosos d'aquesta atleta de triatló, neta del Tonet Pubill i Calvet de cal Taberner de Tost i de Montserrat Guitart i Baraut de cal Grau de Castellar de Tost, pel seu esforç, la seva constància i la seva fortalesa. Va guanyar el passat cap de setmana a Puigcerdà...ja pots estar ben cofoi Ignasi!