diumenge, 24 de maig de 2009

La Casa de Putes de Tost

Tot i que res no hi tenim a dir d'aquesta activitat tant antiga que cap mal no fa a Tost, us hem de comunicar que "Cal Maties" ha passat a ser "Cal Tú Tries"...on més que mejar, se't mengen...si: una casa de barrets, vaja...
És curiós que molts de nosaltres haviem pensat sempre que era el lloc ideal però...per a la família Pubill-Llach això ha estat un cop a la seva pròpia sensibilitat..i, tot i que no poden denunciar-ho, sí que ens solidaritzem amb ells des d'aquesta plataforma.
Estem preparant, perqué tot s'ha de dir, una prova de l'origen i propietaris d'aquest lloc que tantes satisfaccions ha de provocar-nos...no us ho creureu qui hi ha al darrere!!

15 comentaris:

 1. Anònim5/25/2009

  "Ha demanat a aquesta alcaldia llicècia d'activitat d'exercici de la prostitució"

  Deu ser la única llicència de tot Catalunya atorgada per exercir la prostitució.
  Recordem que a Espanya encara no està regulada.

  ResponElimina
 2. Exactament. Però què coi vol dir això?

  Estarem atents.

  ResponElimina
 3. Jordi Casamajor5/25/2009

  Hola, us pot interessar això, són una mostra del dolmens de Montant de Tost:
  http://lacabanadelmoro.nirudia.com/10019
  http://lacabanadelmoro.nirudia.com/10020
  http://lacabanadelmoro.nirudia.com/10021
  http://lacabanadelmoro.nirudia.com/10088

  ResponElimina
 4. Anònim5/26/2009

  Aquesta societat ESTACIO DEL SEGRE SL que com objecte social deu de tenir el d'explotació d'estacions de servei, subministre o venda de carburants... pot estar autoritzada per exercir l'activitat que demana li sigui concedida llicència (exercici de la prostitució) ?????

  ResponElimina
 5. Anònim5/27/2009

  Suposo que el nom es per confondre. El mes important son els accionistes. O es una SL comprada feta perquè no es sapiga qui es, enteneu???

  ResponElimina
 6. Anònim5/28/2009

  Web de RADIO SEU:
  Una empresa vol obrir un prostíbul a la Palanca de Noves
  Notícia publicada el 27 de maig del 2009 a les 16:54. Arxivada a la categoria Societat

  L’Ajuntament de Ribera d’Urgellet ha rebut una petició de llicència d’activitat a l’Hotel-Bar-Restaurant situat al quilòmetre 172 de la C-14

  L’expedient es pot examinar a la secretaria del consistori

  L’empresa Estació del Segre S.L. ha sol.licitat a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet una llicència d’activitat d’exercici de la prostitució a l’Hotel-Bar-Restaurant situat al quilòmetre 172 de la carretera C-14, a la Palanca de Noves. La petició es troba en exposició pública i hi són obertes les al.legacions per aquell qui es consideri afectat per l’activitat. L’expedient es pot examinar a la secretaria de l’Ajuntament durant les hores d’oficina.

  Segons la normativa que regula la prostitució, els annexos al local hauran de tenir, com a mínim, habitació, bany, dutxa, bidet, ventilació, aïllament acústic, mobiliari, i hauran de complir amb les condicions higienicosanitàries.

  Si l’empresa obté la llicència, haurà de comptar amb un vigilant i hi estarà prohibit el pas als menors. A més, les persones titulars del negoci hauran de garantir que les persones que hi prestin serveis de naturalesa sexual estiguin subjectes a les mesures de control sanitari de tipus preventiu i assistencial contingudes en els programes d'atenció dirigits a la prevenció de les malalties de transmissió sexual.

  El decret que regula la prostitució data de l’any 2002, i va sorgir de la inquietud del Govern català davant l’augment de la pràctica de la prostitució i especialment de l’exercici d’aquesta activitat per part de persones que poden trobar-se en l’esfera de l’exclusió social. Aquesta normativa fa un conjunt de propostes necessàries per tal d’aportar un major grau de transparència i control a aquesta activitat.

  El Decret considera prestació de serveis de naturalesa sexual, l’activitat exercida de manera lliure i independent pel prestador o la prestadora del servei amb altres persones, a canvi d’una contraprestació econòmica, i sota la seva pròpia responsabilitat, sense que hi hagi cap vincle de subordinació pel que respecta a l’elecció de l’activitat, duta a terme en reservats annexos a les dependències principals de determinats locals de pública concurrència.

  (Aquest Decret només es a Catalunya, ara falta saber si les altres institucions que regeixen tambè contemplen aquesta categoaria)

  ResponElimina
 7. Anònim5/28/2009

  DOGC núm. 3695 - 08/08/2002
  Departament d'Interior

  DECRET 217/2002, d'1 d'agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució. (Pàg. 14510)

  Disposicions transitòries

  Primera

  En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret els ajuntaments han d’aprovar les ordenances municipals a què fa referència el Decret.

  No obstant, els departaments d’Interior i de Governació i Relacions Institucionals elaboraran i aprovaran, dins l’esmentat termini de sis mesos, una ordenança tipus que serà d’aplicació als ajuntaments que no hagin aprovat la corresponent ordenança municipal d’adaptació a aquest Decret, sens perjudici que puguin aprovar posteriorment la seva pròpia ordenança municipal.

  Segona

  En el termini màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor de l’ordenança municipal corresponent o de l’ordenança tipus, les persones titulars dels locals on s’exerceix la prostitució han de sol·licitar a l’ajuntament l’adaptació de les llicències del local al que estableix el present Decret en relació a l’activitat que s’hi desenvolupa.

  ARA FALTA APROVAR

  ResponElimina
 8. Anònim5/30/2009

  Donc a veure obren aviat, que anirem a fer una copeta i triarem si cal

  ResponElimina
 9. Anònim5/30/2009

  El van obrir fa 8 dies. Nomès ens faltava aixó a Ribera d'Urgellet!!! Estem de mala sort!!!

  ResponElimina
 10. Anònim5/30/2009

  Nosaltres a lo nostre....ara s'ha de presentar el recurs potestatiu de reposició contra el projecte de COMACSA.

  ResponElimina
 11. Anònim6/17/2009

  Polèmica per un prostíbul a Ribera d'Urgellet
  L'empresa Estació del Segre SL ha sol·licitat a l'ajuntament de Ribera d'Urgellet una llicència d'activitat d'exercici de la prostitució al bar-restaurant situat al quilòmetre 172 de la carretera C-14, a la Palanca de Noves. L'alcalde, Antoni Capdevila, va manifestar la seua oposició a l'obertura de l'esmentat prostíbul "perquè el que necessita el municipi és un hotel amb cara i ulls i no un local d'alterne".

  "En qualsevol cas, qui té la competència per autoritzar l'activitat és Urbanisme i no l'ajuntament", va afegir Capdevila. Durant el període d'informació pública del projecte, ha rebut les al·legacions del grup del PSC a l'ajuntament.

  El local on es projecta el prostíbul està situat en sòl no urbanitzable, en concret en un local que fins fa dos anys havia estat obert com a bar-restaurant (Cal Matías). La comissió territorial d'Urbanisme de Lleida, que és qui té la competència per autoritzar una activitat o canvi de l'esmentada activitat en una zona de sòl no urbanitzable, veurà aquest expedient en la pròxima reunió del 9 de juliol. El delegat de Política Territorial i Obres Públiques a l'Alt Pirineu, Jordi Mas, va avançar ahir que la comissió amb tota probabilitat "denegarà l'autorització". Segons Mas, Urbanisme va rebre el passat 20 de maig un escrit de l'ajuntament en què "un particular sol·licitava un canvi d'ús de bar-restaurant a hotel per exercir-hi la prostitució". Segons Mas, la llei d'urbanisme no contempla que es pugui fer aquest canvi d'activitat en sòl no urbanitzable.

  ResponElimina
 12. Anònim6/17/2009

  Tito...el particular es diu...Antoni Capdevila Tarradelles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ResponElimina
 13. Anònim6/21/2009

  Jo hi vaig estar l'altre dia està força bé, el lloc es idoni i ben acondicionat, i no a dintre del poble com ja ens va passar no fa gaire temps.
  Aquestes senyores es millor que estiguin en aquests llocs i no tirades per les carreteres.
  Si teniu un moment os acolssello que passeu encara que només sigui per fer un beure.

  ResponElimina
 14. Anònim7/01/2009

  Estic d'acord amb tu, el local esta de "collons".
  No ens molesten, perque esta fora del poble, a mes els nostres fills no es podem apropar per casualitat.
  No s'ha de criticar i fer falsa moral, quan tots els que estem escrbint en aquest blog l'hem visitat alguna vegada, o com a minim ens pica la curiositat

  ResponElimina
 15. Anònim4/14/2011

  Aquesta empresa en una tercera part es d'Antoni Capdevila tarradellas, Alcalde de Ribera d'Urgellet

  ResponElimina