dissabte, 14 de febrer del 2009

Escola de Trial a la Bastida de Tost


Des de Salvem Tost volem donar suport a l'escola de trial d'en Francesc Pascuet, un altre afectat molt directament per la possible apertura de la guixera de Tost i per l'abocador de Torà. La tramitació d'aquesta escola va ser demanada el passat Abril i l'estudi d'impacte ambietal cita textualment:

"El projecte comporta l’ocupació d’unes 11 hectàrees en sòl classificat com sòl de protecció especial de valor natural i de connexió segons el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran, anomenat Conca del riu Tost caracteritzat pel seu paper de connector fluvial entre el Segre i el Cadí amb diversos hàbitats d’interès comunitari prioritari i dos Reserves Nacionals de Caça: la de Boumort i la del Cadí. Tanmateix no s’afecta cap superfície de conreu ni zones forestals i els àmbits directament afectats pels circuits no contenen hàbitats d’interès comunitari definits segons la Directiva 97/62/CE, i per tant, l’afectació a la vegetació natural i als camps de conreu de l’entorn tenen un impacte menor i permeten mantenir l’ús agroforestal."

Creiem que aquesta activitat ens ajuda a que molts més coneguin la nostra terra i la respectin i per això veiem l'activitat des d'un punt de vista positiu per a la vall de Tost, sempre i quan es limiti al seu propi radi d'acció.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada