dissabte, 7 de febrer del 2009

Localització destrucció muntanyes de Tost i rodalies

A la foto aèrea següent podem observar que, en menys de 6 km, hi tenim localitzades les canteres d' ARIDS LA VANSA (a Montant de Tost), COMACSA (a Castellar de Tost), PROMSA (davant la Palanca de Noves, a Valls d'Aguilar), PROMSA (al Pla de St Tirs) i PROMSA (a Monferrer). A la taca groga hem marcat qué suposaria la guixera de Tost per part de la empresa KNAUF. Totes les explotacions estarien en mans de capital extranger i per tant ens preguntem: -qué ens queda a nosaltres? treball: no, diners: no, desenvolupament: no. Tant sols podem veure com ens destrueixen, ens deixen la merda, el soroll, la contaminació, la polució i la destrucció massiva de les nostres muntanyes. No cal dir res més.
L'abocador de Torà de Tost, projectat per la empresa SOPDIT està també en tràmit.