dijous, 26 de febrer del 2009

Torà i Sauvanyà: De nou amenaçats

Després de passar per una primera volta en la que l'Associació de veïns de Torà i molts altres relacionats i no relacionats amb Tost, ja es van manifestar en contra del Monodipòsit de Terres i Runes (l'abocador) que l'empresa SOPDIT preten instal-lar al Solà de Besses - entre Torà i Sauvanyà - aquest industrial torna a la càrrega demanant la obtenció de llicència ambiental. Estem preparant les al-legacions. Les podeu demanar a salvem.tost@gmail.com. El termini finalitza el 19 de març 2009.
Vista de Torà des de Cal Poblador el passat cap de setmana
36 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 25 - 19 DE FEBRER 2009 -AJUNTAMENT DE RIBERA DE L’URGELLET - EDICTE 1550 -

El Sr. Juan Vendrell Pérez, en nom de Sopdit, SL, va demanar a aquesta Alcaldia la tramitació d’expedient per obtenció de llicència ambiental per a l’activitat de monodipòsit controlat de terres i runes de la construcció a les parcel·les 9 i 105 del polígon 12 del cadastre de béns immobles de naturalesa rústica de Ribera de l’Urgellet. Amb data 2 de febrer de 2009 ha aportat annex informatiu al projecte d’instal·lació d’un monodipòsit controlat de terres i runes. Atès el que disposen els articles 23.1.b) i 57.2.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, s’exposa l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, perquè qui es consideri afectat per l’activitat esmentada pugui efectuar les observacions i reclamacions que cregui convenients. Es podrà examinar l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament durant les hores d’oficina.
- El Pla de Sant Tirs, 4 de febrer de 2009. L’alcalde, Antoni Capdevila Tarradellas -

4 comentaris:

 1. Anònim2/26/2009

  Pero es que no entenen que quan el poble crida no vol dir que no!

  NI ABOCADORS NI PEDRERES, LA VALL DE TOST EN LLUITA!

  Ells posen instancies, nosaltres en tenim "bolis Bic" de sobres............

  ResponElimina
 2. Anònim2/27/2009

  L'abocador de Mas d'en Planes de moment te dos informes desfavorables, el de Medi Ambient i el d'Urbanisme. AEDAU

  ResponElimina
 3. Anònim3/03/2009

  Esperem que així sigui, pero estarem pendents des de la trinxera, l'enemic no descansa........... naltres tampoc!

  ResponElimina
 4. Anònim3/03/2009

  El periode d'a.legacions de l'abocador de Sopdit a Mas d'en Planes acaba el 19 de Març.
  Com mes se'n presentin millor.
  I, el periode pel recurs potestatiu de reposició de l'aeroport acaba el dia 24 de Març, entreu tantes com pugueu, perquè aquest serà l'abocador de runa mes gros de tots, encovert pel aeroport. EL PES D'UN AVIÓ EN PAPER.

  ResponElimina