dimarts, 17 de febrer de 2009

Més temps al-legar contra la Guixera !!

El passat 13 de Febrer, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb núm 5318 va posar en coneixement, un altre cop, que s' està tramitant permís d'investigació minera a Tost al Departament d'Economia i Finances, Servei d'investigació i recursos minerals, i per tant tenim fins al 13 de Març de 2009 per fer al-legacions.

Veieu document a http://www.gencat.cat/diari/5318/09019156.htm

Tenim les al.legacions preparades: tant pel Dpt d'Econocia i Finances, com per la Direcció General de Polítiques Ambientals, com per la Direcció de Patrimoni y cultura. Demaneu-nos les si no us les hem fet arribar per una altra via. Es poden entrar a qualsevol província (no cal anar ni a LLeida ni a Barcelona).

Gràcies a tots.

1 comentari: